O nama

Na obalama Buškog jezera, u okolici Tomislavgrada, u Mostarko-duvanjskoj biskupiji na svetkovinu sv. Ilije, proroka, 20. srpnja 2006. uspostavljena je zajednica u Samostanu-duhovnom centru „Karmel sv. Ilije“. Ovo je jedina zajednica karmelićana u Bosni i Hercegovini i najmlađa je zajednica Hrvatske karmelske provincije sv. Oca Josipa koja je dio Reda Bosonoge braće Blažene Djevice Marije od gore Karmela. Inače, uz ovaj samostan na Buškom jezeru hrvatski karmelićani imaju zajednice u Somboru (Vojvodina, Srbija), u Remetama, Splitu i Krku (Hrvatska), Sofiji (Bugarska) i Grazu (Austrija).

            Samostan-duhovni centar „Karmel sv. Ilije“ ima dva primarna cilja: evangelizacijsko duhovni i kulturni. Prvi i osnovni cilj rada u „Karmelu sv. Ilije“ je apostolat duhovnosti koji se odvija kroz duhovne vježbe, duhovne obnove ili neke druge oblike duhovnih sadržaja, poput seminara. Događanja u „Karmelu sv. Ilije“ odvijaju se tako da ih organizira zajednica ili skupine dolaze sa svojim voditeljima i koriste prostor duhovnog centra za svoje programe. Dva međunarodna, i za karmelićane, osobito važna susreta dogodila su se u „Karmelu sv. Ilije“. Prvi je Međunarodni seminar pod nazivom Iskustvo Boga danas i karmelska mistika održan u rujnu 2007. Na ovom je seminaru sudjelovalo pedesetak predavača iz Europe, SAD-a, Azije i Latinske Amerike, a s ovog seminara izdan je i zbornik radova. I drugi važan događaj u listopadu 2009. bio je susret četrdesetak viših redovničkih poglavara Konferencije europskih provincijala bosonogih karemlićana iz sedamnaest europskih zemalja.   

1-O nama

 

 

Comments are closed