24 sata za Gospodina

24 sata za GospodinaSlijedeći inicijativu pape Franje nazvanu „24 sata za Gospodina“, samostan – duhovni centar „Karmel sv. Ilije“ od 4. do 5. ožujka 2016. organizirao je dvadesetčetverosatno bdjenje uz moći sv. Rafaela Kalinowskoga.

Bdjenje je započelo svetom misom 4. ožujka u 17:00 sati i trajalo neprekidno do 17:00 sati 5. ožujka, kada je završeno svetim misnim slavljem.

Tijekom bdjenja bila je prigoda za ispovijed.

Moći sv. Rafaela Kalinowskog, karmelićanina, „Karmel sv. Ilije“ dobio je u trajno vlasništvo zahvaljujući zalaganju o. Mate Miloša, karmelićanina iz samostana u Remetama.

FOTO ALBUM

24 sata za Gospodina

Comments are closed